Travian Answers

Ας αρχίσουμε με την ερώτησή σας

Ψάξτε απαντώντας ερωτήσεις

Για να βρείτε μια απάντηση, επιλέξτε μια κύρια κατηγορία και μετά μια υποκατηγορία μέχρι να εμφανιστεί η απάντηση πιο κάτω, Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε μια απάντηση μόνος/η σας, θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τέλος. .

Έχω μια ερώτηση σχετικά...

Ας δούμε τις λεπτομέρειες:

Ψάξτε μέσω sitemap

Προτιμάτε να ψάχνετε μέσω ενός κανονικού sitemap όπως γνωρίζετε από τα αγαπημένα σας websites; Κανένα πρόβλημα. Απλά χρησιμοποιήστε την Answers sitemap-πλοήγηση για να βρείτε την απάντηση.

Κτίριο - Παγκόσμιο Θαύμα

Παγκόσμιο Θαύμα

Προϋποθέσεις: Το χωριό Παγκόσμιου Θαύματος(που θα κατακτηθεί από τους Νατάριους)

Τι είναι ένα Παγκόσμιο Θαύμα;

 

Το Παγκόσμιο Θαύμα είναι τόσο θαυμάσιο όσο ακούγεται. Αυτό το "κτίριο" κτίζεται για να κερδηθεί ο server. Κάθε επίπεδο του Παγκοσμίου Θαύματος κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες (ακόμα και εκατομμύρια) ύλες για να κτιστεί. Για τους χρόνους κτισίματος και κόστος δείτε πιο κάτω. Όπως μπορείτε να δείτε από το κόστος κτισίματος, ένας πάικτης δεν μπορεί να κτίσει ένα Παγκόσμιο Θαύμα μόνος του. Επίσης είναι σχεδόν αδύνατο μια συμμαχία να μπορεί να ολοκληρώσει ένα Παγκόσμιο Θαύμα μόνη της. Ο λόγος γι αυτό δεν είναι μόνο οι ύλες που χρειάζονται αλλά και ο στρατός που χρειάζεται γιο την άμυνα του χωριού.


Χωριά Παγκοσμίου Θαύματος

Στο Τ4, οι Νατάριοι είναι παρόντες από την αρχή του παιχνιδιού. Αρχικά βρίσκονται στην γκρι περιοχή στο κέντρο του χάρτη, αλλά μπορεί να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους. Σημειώστε ότι τα διαγραμμένα χωριά άλλων παικτών θα μετατραπούν σε χωριά των Νατάριων, οπότε μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχές εκτός της γκρι περιοχής. Ωστόσο, εκτός όλων αυτών των χωριών, μόνο 13 είναι χωριά Παγκοσμίου Θαύματος και είναι τυχαία διασκορπισμένα μέσα στην γκρι περιοχή, ενώ η πρωτεύουσα των Νατάριων βρίσκεται πάντα στις συντεταγμένες 0|0. Οποιοδήποτε από τα χωριά ΠΘ μπορεί να κατακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του διάσημου Παγκόσμιου Θαύματος.Πρόσθετες πληροφορίες χωριών ΠΘ

 

Κανένα από τα 13 χωριά ΠΘ των Νατάριων έχει τείχος ή Παλάτι/Μέγαρο. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλετε να κατακτήσετε ένα χωριό Νατάριων. Μπορεί να χαθεί σημαντικός χρόνος και ύλες αν καταπέλτες σταλούν σε ένα χωριό ΠΘ με σκοπό να καταστρέψουν κάποιο Παλάτι/Μέγαρο.

Ο χρυσός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα χωριά για οτιδήποτε. Όχι NPC, όχι Αρχιμάστορα και όχι άμεση κατασκευ'ή. Παρόλα αυτά, δυο επίπεδα ΠΘ μπορούν να μπουν στην σειρά οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι ΠΟΛΥ σημαντικό στο τέλος του παιχνδιού. Εάν οι καταπέλτες στοχεύουν Μεγάλες Αποθήκες όταν το ΠΘ είναι στο επίπεδο 98, δεν θα κάνουν ιδιαίτερη ζημιά στο Θαύμα καθώς τα επίπεδα 99 και 100 θα έχουν μπει στην σειρά. 

Επίσης το ΠΘ μπορεί να ονομαστεί όταν φτάσει στο επίπεδο 1. Υπήρξαν μερικά επικά ονόματα ΠΘ και μερικά εντελώς άσχημα, οπότε επιλέξτε σοφά. Το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει όταν το ΠΘ φτάσει το επίπεδο 11.

Τέλος, τα χωριά ΠΘ δεν παράφουν πόντους πολιτισμού. Έτσι αν ένας παίκτης κατακτήσει ένα χωριό ΠΘ, αυτό το χωριό δεν θα παράγει πόντους πολιτισμού, ανεξάρτητα από τα κτίρια που μπορεί να κτίσει εκεί ο παίκτης.

Σε ένα χωριό Παγκοσμίου Θαύματος δεν μπορεί να κτιστεί Θησαυροφυλάκιο.

Οι χρόνοι κατασκευής στα χωριά των Νατάριων είναι οι μισοί από αυτούς των κανονικών χωριών.


Χωριά Σχεδίων Κατασκευής Νατάριων (Οάσεις Νατάριων)

Τα χωριά σχεδιασμού Natar, επίσης γνωστά ως Natarian Oases, είναι τα χωριά που φιλοξενούν το Wonder των Παγκόσμιων Κατασκευαστικών Σχεδίων. Αυτά τα χωριά (είναι χωριά, όχι οάσεις) αναπτύσσονται σε προκαθορισμένο χρόνο μετά την έναρξη του διακομιστή.
Τα κατασκευαστικά σχέδια έχουν δημιουργηθεί κάπου κοντά σε αυτές τις συντεταγμένες:

Περιοχή Χάρτη  

Συντεταγμένες

Βόρειο Δυτικά 

(-18|30)

(-35|4)

(-45|37)

Νότιο Δυτικά

(-26|-25)

(-10|-57)

(-55| -20)

Βόρειο Ανατολικά

(33|12)

(12|33)

(10|56)

(55|20)

Νότι Ανατολικά

(30|-20)

(4|-35)

(44|-37)

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Εάν το στρώμα είναι μπλοκαρισμένο, τα σχέδια θα αναπτυχθούν στο πλησιέστερο διαθέσιμο σημείο στις κανονικές του συνθέσεις. Το σχέδιο με τα κατοπτρικά στοιχεία θα μετακινηθεί επίσης με τον ίδιο αριθμό πεδίων

 Για παράδειγμα: Εάν το σχέδιο NW -35 | 4 έχει αποκλειστεί από ένα χωριό μπορεί να μετακινηθεί σε -35 | 6 το αντίθετο σχέδιο SE 4 | -35 θα μετακινηθεί επίσης στο 6 | -35 για να ταιριάξει

 Είναι πιθανό ότι τα σχέδια ίσως χρειαστεί να μετακινήσουν μια σημαντική απόσταση από τη διαφημιζόμενη θέση, ειδικά σε μεγαλύτερους ή πιο ενεργούς διακομιστές.

 Μπορείτε να αναλάβετε ένα σχέδιο κατασκευής με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να αναλάβετε αντικείμενα από τους Natars ή αργότερα και από άλλους παίκτες.

Μια ανακοίνωση θα γίνει σε ολόκληρο το διακομιστή κατά τη σύνδεση, ότι τα σχέδια του Natar έχουν γεννήσει στο διακομιστή.


Γιατί τα Wonder of the World σχέδια κατασκευής είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Τα σχέδια WW είναι εξαιρετικά σημαντικά. Προκειμένου να αρχίσει η οικοδόμηση ενός WW σε ένα χωριό WW, ο παίκτης που κατέχει το χωριό WW πρέπει πρώτα να έχει ένα σχέδιο κτιρίου WW.
Ένα ενιαίο σχέδιο κτιρίου θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη ενός χωριού WW να χτίσει το WW σε όλη τη διαδρομή από το επίπεδο 0 έως το επίπεδο 49.
Ωστόσο, για να μπορέσει ο παίκτης να χτίσει το επίπεδο του παρελθόντος 49 μέσω του επιπέδου 100, ένας άλλος παίκτης μέσα στην άμεση συμμαχία του κατόχου WW πρέπει να κατέχει ένα δεύτερο σχέδιο WW. Αυτό μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλος παίκτης μέσα στη συμμαχία.
Δεν θα λειτουργήσει μετά το επίπεδο 49 εάν μόνο ο οικοδόμος έχει δύο σχέδια, αυτοί μετράνε ως ένα σχέδιο καθώς είναι στον ίδιο λογαριασμό.
Τα σχέδια πρέπει να είναι ενεργά αντικείμενα κατασκευαστικού σχεδίου, ανενεργά δεν θα δουλέψουν.

 

Γιατί τα σχέδια κατασκευής ΠΘ είναι τόσο ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

 

Τα σχέδια κατασκευής ΠΘ είναι εξαιρετικά σημαντικά για να μπορέσετε να ξεκινήσετε το κτίσιμο ενός ΠΘ σε ένα χωριό ΠΘ. Ο παίκτης στον οποίο ανήκει το χωριό ΠΘ πρέπει να έχει πρώτος ένα σχέδια κατασκευής. Ένα μόνο σχέδιο θα επιτρέψει στον κάτοχο του χωριού ΠΘ να κτίσει ένα ΠΘ από το επίπεδο 0 έως το επίπεδο 49. Παρόλα αυτά, έτσι ώστε ένας παίκτης να μπορέσει να κτίσει ένα ΠΘ από το επίπεδο 49 έως το επίπεδο 100, ένας άλλος παίκτης μέσα από την συμμαχία του κατόχου του ΠΘ ΠΡΕΠΕΙ να κατέχει ένα δεύτερο σχέδιο ΠΘ. Αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε παίκτης μέσα στην συμμαχία.

Πως να αποκτήσετε ένα σχέδιο ΠΘ από τους Νατάριους Ή άλλον παίκτη που ήδη έχει

 

Για να μπορέσετε να "κλέψετε" ένα σχέδιο ΠΘ από είτε ένα χωριό σχεδίου κατασκευής Νατάριων ή άλλον παίκτη πρέπει να ακολουθηθεί μια απλή διαδικασία:

  • 1. Ο παίκτης που θα πάρει τα σχέδια ΠΡΕΠΕΙ να έχει ένα Θησαυροφυλάκιο επίπεδο 10 στο χωριό από το οποίο επιτίθεεται.
  • 2. Το Θησαυροφυλάκιο του χωριού στο οποίο κρατάτε το σχέδιο (είτε από τους Νατάριους είτε από άλλον παίκτη) ΠΡΕΠΕΙ να καταστραφεί πριν τα σχέδια μπορούν να παρθούν.
  • 3. Ένας ήρωας που στέλνεται από το χωριό με το Θησαυροφυλάκιο επίπεδο 10 πρέπει να επιζήσει της επίθεσης αφού το εχθρικο Θησαυροφυλάκιο έχει καταστραφεί, γιατί μόνο ένας ήρωας μπορεί να μεταφέρει το σχέδιο ΠΘ.

Αυτό μπορεί αν γίνει οποιαδήποτε στγμή και με οποιαδήποτε λογική σειρά. Ένα άτομο θα μποούσεί να καθαρίσει το εχθρικό χωριό με το σχέδιο. ένα δεύτερο άτομο θα μπορούσε να καταστρέψει το εχθρικό Θησαυροφυλάκιο και ένα τρίτο άτομο θα μπορούσε να στείλει μονάδες από ένα χωριό με Θησαυροφυλάκιο επίπεδο 10 και να πάρει το σχέδιο. Ή ένα άτομο θα μπορούσε να τα κάνει όλα.

Τα στοιχεία του κτιρίου ανάλογα με το επίπεδό του (όπως το κόστος κατασκευής και οι παραγόμενοι πόντοι πολτισμού) μπορούν να βρεθούν 

εδώ.

Για έναν πλήρες πίνακα χρόνων κατασκευής δείτε εδώ:

σύνδεσμος για σέρβερ ταχύτητας1x και

σύνδεσμος για σέρβερ ταχύτητας 2x και

σύνδεσμος για σέρβερ ταχύτητας 3x και

σύνδεσμος για σέρβερ ταχύτητας 5x.


Απαντήθηκε ικανοποιητικά η ερώτησή σας;

Ναι   Ουδέτερο   Όχι